Wi-Sense logo
 

Sensoren

Signaalversterker/relay

Web Transceiver

Centrale webserver

Mystore

Website in de hand

    Componenten :: Centrale Webserver


De centrale applicatieserver van Wi-Sense ontvangt, bewaart en analyseert alle gegevens van alle aangesloten micro-transceivers. Naast de meetgegevens worden op de webserver ook de signaalsterkten, de status van de batterijen en de tijd en datum opgeslagen.

Op de server van Wi-Sense wordt de software voor onze clienten centraal beheerd. Dit betekent dat onze klanten nooit op hun locale PC's de software hoeven aan te passen. Alle ontvangen gegevens worden veilig opgeslagen, en zijn op ieder moment opvraagbaar in welke vorm dan ook: als grafieken of als tabellen, digitaal of op papier. Daarnaast is het mogelijk automatisch rapportages te genereren die voldoen aan de eisen van bijvoorbeeld de voedsel- en warenautoriteit. De gebruiker krijgt via zijn eigen gepersonaliseerde website (MyStore) toegang tot zijn gegevens. 

Alle ontvangen data is veilig opgeslagen en gearchiveerd en beschikbaar op aanvraag in elke vorm dat de klant wil; grafieken of tabelen, electrionisch of op papier. Het rapporten is op een dusdanige manier opgezet dat het conform is aan de gebruikelijke regels van bijvoorbeeld de voedsel industrie.

De veiligheid van gegevens wordt gewaarborgt door meerdere servers op verschillende locaties over verschillende netwerken actief te hebben.

Wanneer de gemeten waarden buiten het bereik vallen van de door de gebruiker in te stellen limietwaarden (bijvoorbeeld als de temperatuur te hoog wordt omdat de vriezer kapot is), dan treedt er een automatisch alarmsysteem in werking waarmee de gebruiker direct op de hoogte wordt gesteld van de situatie. Dit systeem kan specifieke alarmsignalen versturen naar de verantwoordelijke personen binnen de organisatie, of naar externe diensten. Ook is het mogelijk om te alarmeren in het geval van een plaatselijke stroomstoring, of wanneer de signaalsterkte van een sensor plotseling wegvalt.