Wi-Sense logo
 

Sensoren

Signaalversterker/relay

Web Transceiver

Centrale webserver

Mystore

Website in de hand

    Componenten


Het Wi-Sense systeem is modulair optgebouwd, en bestaat uit verschillende componenten. Dit stelt ons in staat om voor iedere client flexibel te werk te gaan, en de meest optimale en kosteneffectieve toepassing samen te stellen.

  • Sensoren
  • Repeater en relay
  • Micro web transceiver
  • Centrale Webserver
  • MyStore Persoonlijke Website 
  • Website in de hand